Halterna av kvävedioxid kontrolleras i ett stort antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Detta diagram visar alla data för kvävedioxid som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Matthew Ross-Jones