De totala summerade utsläppen zink till vatten har minskat från cirka 89 till 75 ton mellan åren 2009-2018. Störst zinkutsläpp sker vid framställning och bearbetning av papper och trä.

Sidan senast uppdaterad: 15 januari 2020Sidansvarig: Marie Eriksson