De totala summerade utsläppen zink minskade från cirka 89 till 75 ton mellan åren 2009-2018 men ökade till cirka 85 ton 2019. Störst zinkutsläpp sker vid framställning och bearbetning av papper och trä.

Sidan senast uppdaterad: 1 december 2020Sidansvarig: Evastina Grahn