Sedan början av 1990-talet har utsläppen av zink (Zn) till luft i Sverige mer än halverats. Det beror främst på bättre reningsutrustning inom industrisektorn.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali