Utsläppen av zink till luft domineras av metallindustrins järn- och stålproduktion samt av produktionen av koppar.

Sidan senast uppdaterad: 9 januari 2020Sidansvarig: Marie Eriksson