Zinkhalterna i grundvatten har minskat sedan slutet av 1990-talet. Detta beror på minskad deposition av luftburet zink. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2020Sidansvarig: Åsa Andersson