Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag (summan av utsläpp och upptag) av växthusgaser.

Sidan senast uppdaterad: 10 maj 2021Sidansvarig: Malin Kanth