Utsläppen minskar trots ökande trafik. Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen har koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar minskat.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2018Sidansvarig: Erik Adriansson