Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 24 procent lägre år 2018 jämfört med 1990. Utsläppen varierar dock över åren, vilket främst beror på ökad användning av fossila bränslen vid kallt väder. Fortsatt utfasning av fossila bränslen behövs, men den största utmaningen är att minska fossilbaserad plast som går till avfallsförbränning.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Frida Löfström