Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flygresor är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2018Sidansvarig: Jonas Allerup