Utsläppen från arbetsmaskiner har varierat under de senaste decennierna, men åtgärder krävs för minskningar framöver.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Max Jonsson