Efter att inavelsgraden sjunkit från 0,31 till 0,23 bland familjegrupper i Skandinavien mellan 2005 och 2016, visade vargstammen en ökning av inavelsgraden 2017 och 2018, men sjönk något 2020. Den genomsnittliga inavelsgraden för familjegrupper i Skandinavien är 0,23.

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2021Sidansvarig: Klas Allander