Utsläppen av SO2 till luft från internationella transporter har nära fördubblats sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali