Tack vare minskade utsläpp har halterna av svaveldioxid minskat kraftigt de senaste decennierna. De uppmätta halterna ligger nu mycket långt under miljökvalitetsnormerna, MKN.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Helena Sabelström