Tack vare minskade utsläpp har halterna av svaveldioxid minskat kraftigt de senaste decennierna. De uppmätta halterna ligger nu mycket långt under miljökvalitetsnormerna (MKN).

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström