Halterna av sot kontrolleras på några få platser i Sverige med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminära statistik.

Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2021Sidansvarig: Johan Genberg Safont