Partiklar orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. De beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige. De årliga variationerna är stora och halterna under 2018 var vid flera mätstationer höga jämfört med de senaste årens halter.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström