Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Resultatet av mätningarna 2009-2015 visar att Sverige uppnått kraven för acceptabel exponeringsnivå av PM2,5 i urban bakgrundsmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 20 oktober 2017Sidansvarig: Helena Sabelström