Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Resultatet av mätningarna 2009–2018 visar att Sverige uppnått kraven för acceptabel exponeringsnivå av PM2,5 i urban bakgrundsmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Helena Sabelström