Endast ett fåtal platser har långa mätserier av PM2,5. Trenden visar en svag minskning i halterna över längre tid.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström