Halterna av PM2,5 i tätorternas gaturum blir lägre ju längre norrut i Sverige vi kommer. Det beror på att södra Sverige i högre grad påverkas av partiklar som förs in med vindarna från övriga Europa.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Helena Sabelström