Halterna av partiklar (PM2,5) kontrolleras i ett antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminär statistik. Dygnsmedelvärden är relevant för jämförelse med miljökvalitetsmålen för PM2,5.

Sidan senast uppdaterad: 25 maj 2020Sidansvarig: Matthew Ross-Jones