Utsläppen av grova partiklar, PM10, var cirka 37 tusen ton under 2019. Det är en minskning med 45 procent sedan 1990. De största utsläppen av PM10 kommer från transporter, vedeldning och industrin.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Johan Genberg Safont