Utsläppen av grova partiklar, PM10, var cirka 38 tusen ton under 2018. Det är en minskning med 43 procent sedan 1990. De största utsläppen av PM10 kommer från transporter, vedeldning och industrin.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Ann-Christine Stjernberg