Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning. Flera kommuner visar idag på en långsiktigt minskande trend av partikelhalterna.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström