Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning. Flera kommuner visar idag på en långsiktigt minskande trend av partikelhalterna.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström