Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning. Det är svårt att se några trender, förutom i Stockholm där mätserien är lång och större åtgärder lett till förbättringar.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström