Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning. Flera kommuner visar idag på en minskande trend av partikelhalterna.

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2018Sidansvarig: Helena Sabelström