Halterna av partiklar (PM10) kontrolleras i ett stort antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminär statistik. Dygnsmedelvärden är relevant för jämförelse med miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för PM10.

Sidan senast uppdaterad: 25 maj 2020Sidansvarig: Matthew Ross-Jones