Industrin svarar för den största delen av utsläpp av polyklorerade bifenyler, PCB. Utsläppen har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali