Sedan användningen av PCB förbjöds i Sverige har halterna minskat i både sillgrissla och sill/strömming. Men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet för kust och hav.

Sidan senast uppdaterad: 10 februari 2021Sidansvarig: Elisabeth Nyberg