De årliga maximala åttatimmarsmedelvärden av marknära ozon som uppmätts i regional bakgrund visar en svag minskning sedan början av 1990-talet. Halterna under 2018 och 2019 har dock varit relativt höga.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström