Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Den svenska miljökvalitetsnormen, MKN, för marknära ozon överskreds vid ett flertal tillfällen under 2019. Halterna var relativt höga jämfört med tidigare år.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Helena Sabelström