Det finns en antydan till en långsiktigt nedåtgående trend för antalet dygn med marknära ozon som överstiger miljökvalitetsnormen, MKN. Trenden är dock osäker, eftersom de årliga variationerna är stora. Det finns även geografiska skillnader, där halterna i södra Sverige är högre än i de norra delarna.

Sidan senast uppdaterad: 29 december 2020Sidansvarig: Helena Sabelström