År 2017 hade Stockholm, Staffanstorp, Rödeby och Göteborg de högsta rapporterade halterna av marknära ozon i tätorter. Ingen trend kan utläsas av de maximala åttatimmarsmedelvärdena. Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet.

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2018Sidansvarig: Helena Sabelström