År 2019 hade Halmstad, Malmö, Rödeby och Staffanstorp de högsta rapporterade halterna av marknära ozon i tätorter. Ingen trend kan utläsas av de maximala åttatimmarsmedelvärdena. Halterna under 2018 och 2019 har dock varit relativt höga. Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström