Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Till skillnad från andra föroreningar är halterna generellt sett högre på landsbygden än i städerna.

Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2021Sidansvarig: Helena Sabelström