Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Halterna är högre på landsbygden till skillnad från andra föroreningar.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström