De högsta halterna av marknära ozon i regional bakgrund (landsbygdsmiljö) förekommer särskilt vid kusterna och i högt belägna områden. Marknära ozon påverkar både människors hälsa och vegetationen negativt.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Helena Sabelström