Under 2017 ökade den skyddade arealen med nästan 81 000 hektar land i Sverige. Ökningen utgörs till en tredjedel av skog och berör nästan alla län. Den största ökningen skedde i Jämtlands län.

Sidan senast uppdaterad: 15 maj 2018Sidansvarig: Ulrika Wahlström