Antalet statliga naturreservat som beslutas i Sverige fortsatte att öka under 2017. Vid årsskiftet 2017-2018 fanns det totalt 4 426 statliga naturreservat i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 15 maj 2018Sidansvarig: Ulrika Wahlström