Att myndigheter ställer miljökrav i större utsträckning i de offentliga upphandlingar som genomförs är en viktig del i arbetet att minska miljöpåverkan från konsumtionen. År 2020 ställde myndigheterna miljökrav i 82 procent av det totala upphandlingsvärdet.

Sidan senast uppdaterad: 29 april 2021Sidansvarig: Annemay Ek