Antalet myndigheter som är miljöcertifierade ligger kvar på samma nivå som förra året vilket innebär att en knapp fjärdedel av alla rapporterande myndigheter har någon typ av miljöcertifiering.

Sidan senast uppdaterad: 29 april 2021Sidansvarig: Annemay Ek