Utsläppen av NOX till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg och sjöfart, även kallad internationell bunkring, har mer än fördubblats sedan 1990. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali