Personbilar och tunga lastbilar bidrar mest till utsläppen av kväveoxider till luft från vägtransporter.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Anna Forsgren