Halterna av kvävedioxid i urban bakgrund, till exempel parker och torg, har minskat de senaste decennierna. Sedan slutet av 1990-talet går det dock inte att se någon tydlig trend.

Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2021Sidansvarig: Helena Sabelström