Utsläpp av kväveoxider orsakar övergödning och försurning av skog, mark och vatten och bidrar även till bildning av ozon. Halterna i luft har minskat kraftigt under de senaste decennierna, men återhämtningen i naturen tar lång tid.

Sidan senast uppdaterad: 16 november 2020Sidansvarig: Helena Sabelström