Det har varit svårt att utläsa en generell trend för årsmedelvärdet av kvävedioxid i gaturum, men en generell minskning av kvävedioxidhalterna kan ses under senare år. Tydligast är det för Sveavägen i Stockholm.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström