Halterna av kvävedioxid kontrolleras i ett stort antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminär statistik. Dygnsmedelvärden är relevant för jämförelse med miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid.

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2020Sidansvarig: Matthew Ross-Jones