Från inventeringarna av kungsörn 2020 rapporterade länsstyrelserna totalt 478 revir som var besatta av örnar. I dessa revir häckade 278,5 par, men endast 245,5 par lyckades med häckningen. Ungefär två tredjedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet. Totalt räknades 253,5 ungar in under säsongen.

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2021Sidansvarig: Klas Allander