Från inventeringarna av kungsörn 2019 rapporterade länsstyrelserna totalt 502 revir som var besatta av örnar. I dessa revir häckade 311 par, men endast 266 par lyckades med häckningen. Ungefär två tredjedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet. Totalt räknades 333 ungar in under säsongen.

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2020Sidansvarig: Klas Allander