Tidigare var metallsmältverken den enskilt största källan till kopparutsläpp till luft. Idag är inrikes transporter, särskilt partiklar från däck och bromsar, den största källan till kopparutsläpp till luft i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali