Sveriges konsumtion av köttprodukter har ökat sedan 1995. Ungefär hälften av köttet produceras i Sverige, och resten importeras från utlandet.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020Sidansvarig: Jonas Allerup