Utsläppen av kolmonoxid, CO, till luft har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen minskar inom transportsektorn, egen uppvärmning och från arbetsmaskiner, men fortsätter att öka från industrin och från el- och fjärrvärmeproduktion.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Johan Genberg Safont