Genom effektiv avgasrening har halterna av kolmonoxid minskat kraftigt. De uppmätta värdena ligger nu långt under miljökvalitetsnormen (MKN) med undantag för en gata i Stockholm.

Sidan senast uppdaterad: 27 januari 2021Sidansvarig: Helena Sabelström