Genom effektiv avgasrening har halterna av kolmonoxid minskat kraftigt. De uppmätta värdena ligger nu långt under miljökvalitetsnormen (MKN).

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström