De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter ökar igen efter att ha minskat under flera år.

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2018Sidansvarig: Annemay Ek