Utsläppen av kadmium (Cd) till luft har minskat med 78 procent sedan början av 1990-talet. Det beror främst på bättre reningsutrustning inom industrisektorn.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali