Halterna av kadmium i grundvatten är generellt mycket låga (< 0,1 mikrogram per liter) över i stort sett hela landet. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2020Sidansvarig: Åsa Andersson